Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl

Usługi dla pracodawców

Usługi dla pracodawców

Pracodawco!
W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
możesz skorzystać
:

Z INFORMACJI NA TEMAT:

  • zarządzania zasobami ludzkimi,
  • opisów zawodów,
  • standardów kwalifikacji zawodowych,
  • instytucji wspierających przedsiębiorczość,
  • świadczonych usług rynku pracy,
  • lokalnego rynku pracy, poziomu i struktury bezrobocia, oczekiwań pracowników,
  • elastycznych form zatrudnienia,
  • możliwości wsparcia finansowego pracodawców wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Z POMOCY W:
  • rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników w formie porady indywidualnej, 
  • opracowaniu programu outplacementu

Prev 1/4 Next »

handel zielona ohp wrota logo buton