Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

WUP OBECNY NA XXI OGÓLNOPOLSKICH TARGACH PRACY

Podczas uroczystego otwarcia XXI Ogólnopolskich Targów Pracy organizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach i Targi Kielce S.A. głos zabrał Pan Cezary Mielczarz, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przedstawił ofertę i program Targów oraz życzył uczestniczącym w nich przedsiębiorcom, by znaleźli pracowników o odpowiednich kompetencjach, a osobom poszukującym pracy - sukcesów w uzyskaniu zatrudnienia.
Na tegorocznych Targach Pracy swoją ofertę zaprezentowało ponad 110 pracodawców na około 3500 miejsc pracy. Sukcesem okazała się „STREFA DORADZTWA” prowadzona wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Urząd Pracy w Kielcach i Akademickie Biuro Karier UJK. W ramach indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi klienci zgłaszający się z dokumentami aplikacyjnymi mogli sprawdzić ich poprawność i dokonać niezbędnych modyfikacji. Pracownicy WUP udzielali także informacji nt. możliwości korzystania ze wsparcia finansowanego z funduszy unijnych adresowanego do różnych grup wiekowych. Pomysł na wsparcie w postaci konsultacji dokumentów aplikacyjnych, doradztwa w zakresie autoprezentacji przed spotkaniem z potencjalnymi pracodawcami okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Podobnie jak w roku ubiegłym, chcąc skorzystać z pomocy doradców Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej trzeba było czekać w kolejce.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko informacyjne WUP, na którym dostępnych było ponad 490 oferty pracy za granicą na ok. 2900 miejsc pracy. Najwięcej ofert pochodziło z Niemiec, Belgii i Czech, poszukiwani byli również pracownicy do Wielkiej Brytanii i Norwegii. Przeważały oferty pracy w branży metalowej i budowlanej oraz transportowej. Ponadto doradca EURES przeprowadził spotkanie informacyjne pt. „Praca za granicą – co musisz wiedzieć”.

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton