shadow_left
Logo
Shadow_R
   
"Świętokrzyskie Superprojekty" Drukuj Wyślij znajomemu

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza konkurs na "Świętokrzyskie Superprojekty"!

Zbliżający się półmetek wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to znakomita okazja do podsumowania efektów pracy osób, zaangażowanych w tworzenie i realizacje projektów w ramach PO KL. Uważają Państwo, że projekt, który przygotowaliście, jest wyjątkowy, ciekawy, potrzebny, przynosi efekty, krótko mówiąc: zasługuje na wyróżnienie? Zgłoście go do organizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki konkursu „Świętokrzyski Superprojekt”!
Do udziału w konkursie zapraszamy beneficjentów, którzy realizują bądź już zrealizowali na terenie woj. świętokrzyskiego projekt w ramach komponentu regionalnego PO KL – a więc w obszarze Priorytetów VI, VII, VIII lub IX. Chodzi o przedsięwzięcia, które zostały dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umów zawartych ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego lub Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać formularz zgłoszeniowy oraz opis projektu (maksymalnie 3 tys. znaków) wraz z ew. materiałami dodatkowymi (np. zdjęcia, opinie uczestników itp.) do dnia 05.05.2010 r. na adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Jagiellońska 70, 25 - 956 Kielce, z dopiskiem Konkurs „Świętokrzyskie Superprojekty”.
Komisja konkursowa będzie premiować przede wszystkim stopień zaspokojenia przez projekt istotnych potrzeb społeczności lokalnej, zamieszkującej na obszarze działania projektu, spójność realizowanych przedsięwzięć z celami PO KL (w tym szczególnie rozwój zasobów ludzkich, podniesienie jakości edukacji, zwiększenie poziomu zatrudnienia i integracji społecznej) oraz wpływ projektu na wywoływanie pozytywnych zmian w regionie. Komisja weźmie też pod uwagę poziom opisu projektu, jak również opinię eksperta, dotyczącą jakości wniosku aplikacyjnego i wniosków o płatność.
Każdy z laureatów konkursu otrzyma tytuł oraz statuetkę „Świętokrzyski Superprojekt”. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali finałowej konkursu, zaplanowanej na czerwiec 2010 r.
Patronat nad konkursem objęły: Telewizja Polska oddział w Kielcach, Polskie Radio Kielce oraz Echo Dnia.
Szczegółowe informacje, dotyczące przebiegu konkursu oraz zasad przyznawania tytułu „Świętokrzyski Superprojekt”, zawarte są w załączonym poniżej regulaminie. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do pracowników Sekcji ds. Informacji i Promocji Biura PO KL, tel. 041/ 335 – 05 – 02 wew. 184
Konkurs jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

- Regulamin konkursu
- Formularz zgłoszeniowy