shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Aktualności
Zamówienia publiczne współfinansowane z EFS - usługi niepriorytetowe. Drukuj Wyślij znajomemu
25.02.2015.
Pismo MIiR
 
Komunikat w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności Drukuj Wyślij znajomemu
13.01.2015.
Pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju
 
Konsultacje projektu Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych 2014-2020 Drukuj Wyślij znajomemu
15.12.2014.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spojności na 2014 - 2020.

Wytyczne to dokument skierowany do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych. Opisuje on warunki i procedury dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Treść projektu oraz formularz zgłaszania uwag dostępny jest na stronie MIiR w zakładce "Wytyczne 2014-2020" Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Strony/rozpoczeto_konsultacje_wytycznych_informacja_promkocja_03122014.aspx

 
Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy Drukuj Wyślij znajomemu
13.11.2014.
Szwedzka gmina Östra Göinge poszukuje partnerów do współpracy w ramach prowadzonego projektu dotyczącego metod współpracy ułatwiających utrzymanie się na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Szwedzka gmina Östra Göinge ma problem z rosnącymi kosztami wsparcia dochodów. 100 szwedzkich gospodarstw domowych oraz i 60 gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby z zagranicy są zależne od pomocy gospodarczej z gminy. Zwłaszcza te starsze osoby pochodzenia obcego w wieku powyżej 55 lat, lub osoby niepełnosprawne, mają trudności z wejściem na rynek pracy. W ramach projektu chcemy zbadać, jak można poprawić współpracę między odpowiednimi agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, gminami i innymi. Jak nasz system edukacyjny może wesprzeć tych, którzy nie mają odpowiedniego wykształcenia, są w potrzebie aktualizacji swoich umiejętności lub myślą o zmianie zawodu? Przeanalizujemy sposób pracy z tą grupą i będziemy chcieli stwierdzić, czy nasz zespół (projektowy) może potrzebować rozwoju dodatkowych umiejętności, aby bardziej efektywnie pomagać naszej grupie docelowej. Celem długoterminowym projektu jest poprawa warunków i możliwości danej osoby, zwiększenia znaczącego wkładu własnego tej osoby do utrzymania się na rynku pracy, skupiając się na możliwościach danej osoby w strukturze odnoszącej się do danej jednostki, jak i społeczeństwa jako całości.
Aktualnie poszukujemy gmin i innych organizacji, z którymi możemy wymieniać doświadczenia na temat metod i współpracy w naszym projekcie. Odpowiednie organizacje mogą współpracować z przedsiębiorstwami społecznymi, lub w inny sposób wspierają osoby, które mają trudności z wejściem na rynek pracy.
Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w takim projekcie i wyminie możliwych doświadczeń, prosimy o bezpośredni kontakt z Tomas Carvonen, Menadżer ds. Planowania w Gminie Östra Göinge, Tomas.Carvonen@ostragoinge.se, + 46 (0) 44 775 6020 lub Sara Wanther, koordynator UE, Biuro UE Skania Nordost, sara.wanther@skanenordost.se, +46 (0) 734-253745. W załączeniu link do fiszki projektu http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=148&sid=1436:GoingeForward&Itemid=201&lang=pl .
 
 
 
 
Czytaj całość
 
Informacja dla PUP dot. zasad realizacji projektów systemowych Drukuj Wyślij znajomemu
14.10.2014.
Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące zasad realizacji projektów systemowych (PUP) po wejściu w życie znowelizowanej ustawy z dnia 27 maja 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pismo MIR.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 255