shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Aktualności
Informacja dla PUP dot. zasad realizacji projektów systemowych Drukuj Wyślij znajomemu
Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące zasad realizacji projektów systemowych (PUP) po wejściu w życie znowelizowanej ustawy z dnia 27 maja 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pismo MIR.
 
Nowy dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Drukuj Wyślij znajomemu
9 września 2014 r. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zatwierdził zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zmiany dokumentu dotyczą w głównej mierze następujących kwestii:
  • dostosowania zapisów Rozdziału 2. Kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL) do zmian wynikających ze zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiany w dokumencie mają charakter doprecyzowujący,
  • informacji o podwyższonym progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (z 14 tys. euro do 30 tys. euro),
  • aktualizacji dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE oraz adekwatnego dostosowania Wytycznych dotyczących określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS (tzw. taryfikatory),
  • zmieniono wzory umów o dofinansowanie projektów w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.
 
Pismo MIR dotyczące zlecania usług emisji w radiu, telewizji lub internecie. Drukuj Wyślij znajomemu
PIsmo MIR
 
Wyniki KOP w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.2/A2/1/14 Drukuj Wyślij znajomemu
Lista rankingowa wniosków poddanych ocenie w ramach posiedzenia KOP przeprowadzonego w okresie  29 maja 2014 r. – 1 lipca 2014 r. dla konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.2/A2/1/14.
 
 
Skorygowana lista rankingowa wnioskówdla konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.1/A1/1/13 Drukuj Wyślij znajomemu
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 251