Wydrukuj tę stronę

Kraje Wspólnoty UE, EOG i Szwajcaria

mapa-UE

Państwa członkowskie Unii Europejskiej(UE):
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Od 01.07.2013r. Chorwacja.
Państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG):
Islandia, Liechtenstein, Norwegia
Państwa stowarzyszone z UE:
Szwajcaria