Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Zima to intensywny czas poszukiwania pracy sezonowej na okres ferii zimowych i wakacji. Praca sezonowa wykonywana jest najczęściej w rolnictwie i sadownictwie przy zbiorze warzyw, owoców, kwiatów i innych płodów rolnych. Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych występuje także w hotelarstwie i gastronomii, szczególnie w trakcie sezonu turystycznego. Dostępne są również oferty pracy sezonowej przy organizacji imprez rozrywkowych np. parki rozrywki. Warto pamiętać, że zima i wczesna wiosna to dla zagranicznych pracodawców najbardziej intensywny czas poszukiwania pracowników do sezonowych prac.

Kilkanaście osób bezrobotnych po 50 roku życia z powiatu skarżyskiego weźmie udział w projekcie „Pakty zatrudnieniowe w Polsce”. To nowatorskie działanie wzorowane na niemieckim modelu pakietu zatrudnieniowego. W Polsce projekt testowany będzie w 5-ciu wybranych samorządach, w tym w Skarżysku-Kamiennej. Uroczyste podpisanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+” nastąpiło 13.12.2016 r. Został on podpisany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Romana Białka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pawła Perkowskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożenę Bętkowską, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Edytę Górlicką, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym Agatę Gulę, Prezesa Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o Michała Zatorskiego oraz Prezesa Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego Ryszarda Nosowicza. Po podpisaniu umowy Pakt wypracuje najlepszą formę aktywizacji bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Jedną z możliwości jest np. JOBfirma. Projekt polega na utworzeniu firmy na potrzeby projektu, w której zrekrutowane osoby bezrobotne po okiem specjalistów będą zdobywać nowe doświadczenia zawodowe oraz umiejętności poprzez treningi, szkolenia kompetencyjne i zawodowe oraz staże. Po zakończeniu projektu każda z tych osób powinna znaleźć zatrudnienie w zawodzie dopasowanym do preferencji i wykształcenia.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy grupy osób znajdujących się w trudnej sytuacji do której należą osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia. Do wypracowania najlepszych narzędzi aktywizacyjnych w ramach Pakietu zaangażowane będą publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, szkoleniowe, pracodawcy oraz osoby bezrobotne 50+.

Zakłada się, iż zacieśniona współpraca oraz wzorowanie się na niemieckim modelu form zatrudnieniowych pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia, proces reintegracji zawodowej oraz będzie przeciwdziałać wykluczeniu osób po 50tce. Jeśli projekt okaże się wymierny w skutkach, w dwóch wybranych miastach wdrożony będzie długoterminowo. Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szczecińską Fundację Talent – Promocja – Postęp w partnerstwie z Grone-Schulen Niedersachsen oraz Gminą Pyrzyce.

W tegorocznej akcji „paczka” przygotowana przez pracowników WUP trafiła do rodziny, która poprzez nieszczęśliwe zrządzenie losu straciła dobytek całego życia. Pani Ewelinie i Panu Sebastianowi spalił się nowo wyremontowany dom. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli oraz własnej ciężkiej pracy osiągnęli cel. Zamieszkali we własnym domu, gdzie jeszcze dużo brakuje, ale rodzina jest bardzo szczęśliwa i stara się zapomnieć o nieszczęściu jakie ją dotknęło. Wśród najważniejszych potrzeb rodzina wymieniła kuchenkę gazową, na którą ich obecnie nie stać. Stara uległa uszkodzeniu na skutek pożaru. Brakowało także pościeli czy żywności. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach postanowili, że w akcji „Szlachetnej paczki” pomogą właśnie tej rodzinie. Zbiórka pieniędzy pozwoliła na zakup potrzebnych artykułów. Odzież, pościel, ręczniki, torebki, słodycze, artykuły spożywcze i chemiczne oraz oczywiście kuchenka elektryczna trafiły już na miejsce. Z zebranych środków cennym darem jest opał grzewczy, niezbędny w okresie zimowym. Rodzina okazała ogromną wdzięczność za okazaną pomoc. Paczkę przekazaliśmy bezpośrednio rodzinie Pani Eweliny i Pana Sebastiana w sobotę 10 grudnia. 

 

Kolejna „Szlachetna Paczka” ufundowana przez pracowników WUP

W tegorocznej akcji „paczka” przygotowana przez pracowników WUP trafiła do rodziny, która poprzez nieszczęśliwe zrządzenie losu straciła dobytek całego życia. Pani Ewelinie
i Panu Sebastianowi spalił się nowo wyremontowany dom. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli oraz własnej ciężkiej pracy osiągnęli cel. Zamieszkali we własnym domu, gdzie jeszcze dużo brakuje, ale rodzina jest bardzo szczęśliwa i stara się zapomnieć o nieszczęściu jakie ją dotknęło. Wśród najważniejszych potrzeb rodzina wymieniła kuchenkę gazową, na którą ich obecnie nie stać. Stara uległa uszkodzeniu na skutek pożaru. Brakowało także pościeli czy żywności. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach postanowili, że w akcji „Szlachetnej paczki” pomogą właśnie tej rodzinie. Zbiórka pieniędzy pozwoliła na zakup potrzebnych artykułów. Odzież, pościel, ręczniki, torebki, słodycze, artykuły spożywcze
i chemiczne oraz oczywiście kuchenka elektryczna trafiły już na miejsce. Z zebranych środków cennym darem jest opał grzewczy, niezbędny w okresie zimowym. Rodzina okazała ogromną wdzięczność za okazaną pomoc. Paczkę przekazaliśmy bezpośrednio rodzinie Pani Ewelinie i Pana Sebastiana w sobotę 10 grudnia. 

Projekt zmiany w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności zaprezentowano na ogólnopolskiej konferencji „Fundusze Europejskie – Nowoczesna Gospodarka Siłą Rozwoju”. Wydarzenie, w którym wziął udział przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach odbyło się 5 grudnia br. w Warszawie. Zmiany mają służyć uproszczeniu zasad ubiegania się o środki w ramach funduszy europejskich i zostaną wprowadzone przez wszystkie instytucje zarządzające i pośredniczące w ramach wdrażanych programów UE. Dotyczą one przede wszystkim zwiększeniu dostępu do funduszy, wprowadzenia usprawnień w ocenie formalnej projektów, zmian w zasadach kwalifikowalności wydatków oraz ograniczenia liczby wymaganych dokumentów. Obecnie oczekujemy na oficjalne rozpoczęcie procesu negocjacji planowanych zmian i zaangażowania w ten proces szerokiego grona interesariuszy unijnych programów rozwojowych.
Do pobrania – informacja prasowa Ministerstwa Rozwoju z przeglądem planowanych zmian

Strona 10 z 17

handel zielona ohp wrota logo buton