Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Plakat-Konferencja-Easter-Rising thumb21 maja 2016 roku w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej koło Kielc odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona obchodom 100-letniej rocznicy Powstania Wielkanocnego w Dublinie. Konferencję organizuje Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, która w Dublinie posiada swój wydział. Spotkanie ma być okazją, do pokazania pozytywnego wkładu w utrzymanie stosunków między oboma krajami. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie świadomości na temat irlandzkiej historii i kultury tworząc pozytywny wizerunek Irlandii w Polsce jak również promocję świętokrzyskiego jako ważnego obszaru wspierającego propagowanie takiej postawy.

Zgłoszenia na konferencję należy wysyłać na adres: sjablonski@stsw.edu.pl lub zgłaszać telefonicznie pod nr 667 959 528.

IMGP3790 thumbMiejski i powiatowe urzędy pracy rozpoczęły realizację projektów pomagających podjąć pracę osobom bezrobotnym, które ukończyły 30 lat. W ofercie można znaleźć między innymi: szkolenia/kursy zawodowe, staże czy dotacje na założenie własnej firmy. Na realizację przedsięwzięć, które są finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczono ponad 23 mln zł. Wsparciem objętych zostanie 2,5 tys. osób. W dniu 11 maja Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Arkadiusz Piecyk, podczas oficjalnego spotkania podpisał umowy na realizację powyższych projektów z Dyrektorami wszystkich powiatowych i miejskiego urzędu pracy z terenu naszego województwa.

1177777

Komisja Europejska prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie działań wspierających osoby bezrobotne powyżej 35 roku życia oraz pracodawców. Program nazywa się „Reactivate” (VP/2016011) a jego celem jest realizacja kompleksowych działań aktywizacyjnych dla dwóch ww. grup docelowych.

listyWojewódzki Urząd Pracy w Kielcach podpisał pierwsze umowy z realizatorami projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2. Oznacza to, że rozpoczęły się nabory bezrobotnych 30 + do udziału w projektach.  Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie oferują szeroki wachlarz szkoleń i kursów zawodowych podnoszących umiejętności osobom poszukującym pracy.

Strona 22 z 23

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton