Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bipkondolencje

W dniu 25 września br. (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Jeżeli masz:

  • ukończone 15 lat (w dniu zapisu), ale nie jesteś osobą pełnoletnią
  • masz ukończoną szkołę podstawową/gimnazjum lub nie kontynuujesz nauki
  • masz problemy z nauką
  • masz trudną sytuację rodzinną
  • stan zdrowia pozwala na podjęcie przygotowania zawodowego

WSTĄP DO OHP!!!

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach zaprasza młodzież, która chce zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz uzupełnić wykształcenie. Zapewniamy bezpłatny pobyt z wyżywieniem oraz opiekę wychowawczą.

Szczegółowe informacje o naborze do Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach znajdują się na stronie internetowej www.swietokrzyska.ohp.pl

W związku z opracowywaniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podręcznika dla beneficjentów/przedsiębiorców z zakresu RODO, prosimy wszystkich beneficjentów o zidentyfikowanie najczęstszych problemów, które napotykacie w tym zakresie i przesyłanie powyższych informacji na e-mail: wup@wup.kielce.pl. O informacje zwrotne prosimy do 15 września.

Tym razem za tegoroczne plony świętokrzyscy rolnicy dziękowali we Włoszczowie. Uroczystość zorganizowana została na stadionie, gdzie na placu wystawienniczym stanęło ponad 90 stoisk, na których prezentowano regionalne przysmaki. Oficjalne otwarcie poprzedziła msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, skąd korowód wybrał się na stadion by uroczyście rozpocząć obchody. Tam głos zabrał Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a także starosta włoszczowski Jerzy Suliga oraz burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek.
Wojewódzki Urząd Pracy promował aktualną ofertę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zainteresowani mogli również zapoznać się z szeroką ofertą sprawdzonych ofert pracy za granicą w ramach sieci EURES. Słoneczna pogoda i ciekawa oferta sprawiły, że przez cały okres trwania uroczystości nasze stoisko było chętnie odwiedzane.

W związku z planowanym w ostatniej dekadzie września br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć w szkole nowy kierunek kształcenia - prosimy o składanie stosownych wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 - w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14 września br.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

Strona 4 z 22

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton