Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Mlodziez z zaangazowaniem prowadzila negocjacje handloweWłączając się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy przygotował zajęcia dla młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach. W warsztatach, które odbyły się 14 listopada br. udział wzięli uczniowie ostatnich klas, którzy lada chwila opuszczą mury szkoły i rozpoczną poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy.

powitanie

Co to jest Eurowolontariat? Czym zajmuje się sieć Eurodesk? Jak wygląda sytuacja na rynku pracy?

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach włączył się w realizację przedsięwzięcia o tajemniczo brzmiącej nazwie TaxMania – POCIĄG DO BIZNESU, które odbyło się 16 listopada br. w ramach IX Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia było Biuro Rachunkowe ,,Biurex” Sp. z o.o.

Projekt TAXMANIA – POCIĄG DO BIZNESU został wymyślony jako GRA MIEJSKA, w ramach której uczestnicy zdobywając kolejne punkty na trasie poszerzali swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, rachunkowości i ekonomii. W przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie ostatnich klas kieleckich szkół średnich oraz studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, w sumie 25 osób podzielonych na pięć drużyn. Każdy z zespołów miał za zadanie przebyć określoną trasę i odwiedzić kilka ,,punktów kontrolnych” na terenie miasta. Uczestnicy rozwiązywali zadania i zagadki związane tematycznie z zakładaniem własnej działalności gospodarczej.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy młodzież dowiedziała się na czym polega analiza SWOT oraz skąd można pozyskać środki na uruchomienie własnej firmy. Dodatkowo zadaniem uczestników było wypełnienie kwestionariusza diagnozującego predyspozycje przedsiębiorcze oraz opracowanie analizy SWOT dla planowanego przez siebie przedsięwzięcia – pizzerii.

Trzymamy kciuki za przyszłych przedsiębiorców!

Gra Miejska TaxMania, punkt kontrolny WUP Młodzież rozwiązuje zagadkę - wskazówkę, żeby dowiedzieć się, jaki jest kolejny punkt trasy Młodzież wykonuje zadanie - analizę SWOT swojego pomysłu na biznes Uczestnicy Gry Miejskiej wykonują zadanie - analizę SWOT swojego pomysłu na biznes Uczestnicy Gry Miejskiej z prowadzącymi spotkanie pracownikami WUP Uczestnicy Gry Miejskiej z prowadzącymi spotkanie pracownikami WUP 2

P1080508Aktualne procedury i przepisy związane z funkcjonowaniem agencji zatrudnienia były tematem szkolenia przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Wzięło w nim udział 39 przedstawicieli agencji zatrudnienia działających na terenie naszego województwa, jak również instytucji szkoleniowych i powiatowych urzędów pracy. Zagadnienia merytoryczne prezentowali pracownicy naszego Urzędu oraz inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach. Szczegółowo omówiono kwestie związane z rejestrem instytucji szkoleniowych oraz rejestrem podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, ich funkcjonowaniem na terenie woj. świętokrzyskiego w 2015 r. oraz danymi statystycznymi obrazującymi ostatnie lata działalności. Poinformowano także o projekcie zmian przepisów dotyczących rejestru agencji zatrudnienia. Przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy zaprezentował tematykę z zakresu przestrzegania prawa pracy przez agencje zatrudnienia, w szczególności przepisów dotyczących stosunku pracy i innych świadczeń z niego wynikających.

W drugiej części szkolenia poruszono tematykę związaną z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w aspekcie obowiązków informacyjnych agencji zatrudnienia. Zaprezentowano również nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych, a także zagadnienia dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
Uczestnicy skorzystali również z indywidualnych konsultacji osób prezentujących poszczególne zagadnienia.

 Prezentacje prelegentów :

Agencje zatrudnienia 09.11.2016
Baza Usług Rozwojowych 09.11.2016
Instytucje szkoleniowe 09.11.2016
Krajowy Fundusz Szkoleniowy konferencja 09.11.2016
Koordynacja - agencje zatrudnienia 09.11.2016

 

Kursy, szkolenia, staże zawodowe czy pośrednictwo pracy- między innymi na takie formy wsparcia mogą liczyć osoby bezrobotne do 29 roku życia. Zakończyliśmy już ocenę wniosków w ramach POWER i w najbliższym czasie zostaną podpisane umowy na dofinansowanie projektów - Lista projektów wybrana do dofinansowania

Ze wsparcia będą mogły korzystać młodzi ludzie, którzy nie pracują, nie kształcą się i nie podnoszą kwalifikacji w trybie stacjonarnym.  Projekty będą realizowane przez 14 instytucji wyłonionych w konkursie. Każdy projekt będzie posiadał stacjonarne biuro na terenie naszego województwa, gdzie będzie można załatwić wszelkie formalności. Po podpisaniu umów opublikujemy listę szkoleń i innych rodzajów wsparcia oferowanych w każdym projekcie. Tu prezentujemy listę rankingową projektów po zakończonej ocenie merytorycznej.

Strona 18 z 22

spdhandelzielonaPowrotyohpwrotalogo buton