Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach włączył się w realizację przedsięwzięcia o tajemniczo brzmiącej nazwie TaxMania – POCIĄG DO BIZNESU, które odbyło się 16 listopada br. w ramach IX Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia było Biuro Rachunkowe ,,Biurex” Sp. z o.o.

Projekt TAXMANIA – POCIĄG DO BIZNESU został wymyślony jako GRA MIEJSKA, w ramach której uczestnicy zdobywając kolejne punkty na trasie poszerzali swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, rachunkowości i ekonomii. W przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie ostatnich klas kieleckich szkół średnich oraz studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, w sumie 25 osób podzielonych na pięć drużyn. Każdy z zespołów miał za zadanie przebyć określoną trasę i odwiedzić kilka ,,punktów kontrolnych” na terenie miasta. Uczestnicy rozwiązywali zadania i zagadki związane tematycznie z zakładaniem własnej działalności gospodarczej.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy młodzież dowiedziała się na czym polega analiza SWOT oraz skąd można pozyskać środki na uruchomienie własnej firmy. Dodatkowo zadaniem uczestników było wypełnienie kwestionariusza diagnozującego predyspozycje przedsiębiorcze oraz opracowanie analizy SWOT dla planowanego przez siebie przedsięwzięcia – pizzerii.

Trzymamy kciuki za przyszłych przedsiębiorców!

Gra Miejska TaxMania, punkt kontrolny WUP Młodzież rozwiązuje zagadkę - wskazówkę, żeby dowiedzieć się, jaki jest kolejny punkt trasy Młodzież wykonuje zadanie - analizę SWOT swojego pomysłu na biznes Uczestnicy Gry Miejskiej wykonują zadanie - analizę SWOT swojego pomysłu na biznes Uczestnicy Gry Miejskiej z prowadzącymi spotkanie pracownikami WUP Uczestnicy Gry Miejskiej z prowadzącymi spotkanie pracownikami WUP 2

P1080508Aktualne procedury i przepisy związane z funkcjonowaniem agencji zatrudnienia były tematem szkolenia przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Wzięło w nim udział 39 przedstawicieli agencji zatrudnienia działających na terenie naszego województwa, jak również instytucji szkoleniowych i powiatowych urzędów pracy. Zagadnienia merytoryczne prezentowali pracownicy naszego Urzędu oraz inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach. Szczegółowo omówiono kwestie związane z rejestrem instytucji szkoleniowych oraz rejestrem podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, ich funkcjonowaniem na terenie woj. świętokrzyskiego w 2015 r. oraz danymi statystycznymi obrazującymi ostatnie lata działalności. Poinformowano także o projekcie zmian przepisów dotyczących rejestru agencji zatrudnienia. Przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy zaprezentował tematykę z zakresu przestrzegania prawa pracy przez agencje zatrudnienia, w szczególności przepisów dotyczących stosunku pracy i innych świadczeń z niego wynikających.

W drugiej części szkolenia poruszono tematykę związaną z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w aspekcie obowiązków informacyjnych agencji zatrudnienia. Zaprezentowano również nowe możliwości podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych, a także zagadnienia dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
Uczestnicy skorzystali również z indywidualnych konsultacji osób prezentujących poszczególne zagadnienia.

 Prezentacje prelegentów :

Agencje zatrudnienia 09.11.2016
Baza Usług Rozwojowych 09.11.2016
Instytucje szkoleniowe 09.11.2016
Krajowy Fundusz Szkoleniowy konferencja 09.11.2016
Koordynacja - agencje zatrudnienia 09.11.2016

 

Kursy, szkolenia, staże zawodowe czy pośrednictwo pracy- między innymi na takie formy wsparcia mogą liczyć osoby bezrobotne do 29 roku życia. Zakończyliśmy już ocenę wniosków w ramach POWER i w najbliższym czasie zostaną podpisane umowy na dofinansowanie projektów - Lista projektów wybrana do dofinansowania

Ze wsparcia będą mogły korzystać młodzi ludzie, którzy nie pracują, nie kształcą się i nie podnoszą kwalifikacji w trybie stacjonarnym.  Projekty będą realizowane przez 14 instytucji wyłonionych w konkursie. Każdy projekt będzie posiadał stacjonarne biuro na terenie naszego województwa, gdzie będzie można załatwić wszelkie formalności. Po podpisaniu umów opublikujemy listę szkoleń i innych rodzajów wsparcia oferowanych w każdym projekcie. Tu prezentujemy listę rankingową projektów po zakończonej ocenie merytorycznej.

Europejskie Dni Pracy to dynamiczne targi pracy, na których osoby poszukujące pracy spotykają się z potencjalnymi pracodawcami. Na stronie www.europeanjobdays.eu można zapoznać się z wszystkimi Europejskimi Dniami Pracy organizowanymi przez kraje UE/EOG. Po wybraniu z listy konkretnego wydarzenia ukazuje się harmonogram, wystawcy, oferty pracy, doradcy EURES z poszczególnych państw i finalnie można je śledzić w tym dniu na żywo.
Kandydaci do pracy mogą tam znaleźć nie tylko oferty pracy, ale również otrzymać praktyczne informacje i porady od doradców EURES i innych specjalistów ds. zatrudnienia.

W ramach Europejskich Dni Pracy co roku odbywają się setki imprez w całej Europie. Dni Pracy różnią się zakresem i tematyką, ale ich celem zawsze jest wspieranie mobilności w Europie oraz dopasowanie idealnych kandydatów do właściwych stanowisk.
Dzięki Europejskim Dniom Pracy Online osoby poszukujące pracy i pracodawcy mogą się „wirtualnie” spotkać bez potrzeby osobistego uczestnictwa w targach.

Więcej informacji:
www.europeanjobdays.eu/pl
www.facebook.com/EURESjobs

Jak co roku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zaprosiło uczniów i studentów do udziału w VIII Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

Tegoroczne hasło OTK brzmi: „Bądź autorem swojej kariery!”.

Chcemy pokazać uczestnikom naszych spotkań, jak ważne jest, aby decyzje edukacyjne i zawodowe podejmować świadomie, biorąc pod uwagę zarówno swoje potrzeby i możliwości, jak i okoliczności i warunki zewnętrzne.
Podczas tegorocznych spotkań doradcy zawodowi podzielą się aktualną wiedzą o sytuacji na regionalnym rynku pracy, pomogą przygotować się do wyjazdu do pracy za granicą oraz nauczą, jak skorzystać z nowoczesnych narzędzi ułatwiających budowanie kariery zawodowej.

Poniedziałek
17.10.2016

„Działaj efektywnie, zarządzaj swoją karierą” - warsztaty doradcze dla uczniów szkół licealnych:
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się jak czynniki istotne dla planowania kariery zawodowej, tj. wiedzę o sobie, swoich predyspozycjach i umiejętnościach, możliwościach kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także o sytuacji na lokalnym rynku pracy, wykorzystać dla osiągnięcia w przyszłości sukcesu zawodowego.
- 12.00 – 14.30 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego.

Wtorek
18.10.2016

„Działaj efektywniej, zarządzaj swoja karierą” - warsztaty doradcze dla uczniów szkół licealnych:
- 8.00 – 14.00 Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego
we Włoszczowie.

Środa
19.10.2016

1. „Biblioteka kariery” - indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi

Spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi, podczas których osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz pozyskać informacje związane z poszukiwaniem pracy.
- 11.00 – 15.00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna

2. Mini Targi Przedsiębiorczości” w ramach XIV Warsztatów Przedsiębiorczości organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe „Koncept” prowadzenie stoiska informacyjno-doradczego
- 9.30 – 13.00 UJK, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu

Czwartek
20.10.2016

1. „Dzień z EURES-em” w Wyższej Szkole Ekonomi Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach

- 10.00 – 14.30 dyżur informacyjny
Podczas dyżuru studenci będą mieć dostęp do bieżących ofert pracy w ramach sieci EURES oraz informacji na temat przygotowania się do wyjazdów do pracy lub w celu poszukiwania zatrudnienia za granicą.

- 13.15 – 14.15 spotkanie informacyjne pn „EURES – bezpieczny sposób na pracę za granicą”
Podczas spotkania studenci poznają narzędzia umożliwiające poszukiwanie ofert pracy za granicą z wykorzystaniem Internetu - wyszukiwarkę Centralna Baza Ofert Pracy oraz Europejskie Portal Mobilności Zawodowej EURES. Przekazane zostaną informacje o unijnym programie mobilności zawodowej: "Twoja pierwsza praca z EURES-em", który ma pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy, stażu lub przyuczenia do zawodu w innym kraju UE. Ważnym zagadnieniem poruszanym w trakcie spotkania będzie także kwestia bezpieczeństwa wyjazdów za granicę.

2. Akademickie i Młodzieżowe Targi Pracy
- 10.00 – 13.00 Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Aula Główna Żeromskiego

Piątek
21.10.2016

37. Powiatowe Targi Pracy
- 12.00 – 14.00 Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, Gimnazjum im. Jana Pawła II

Życzymy wszystkim uczestnikom sukcesów w realizacji planów edukacyjnych i zawodowych!

Strona 15 z 19

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton