Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 25 sierpnia 2016 r. Rejestr Usług Rozwojowych przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych. Nowej nazwie towarzyszy również zmiana domeny internetowej. Dotychczasowy adres www.inwestycjawkadry.pl został zastąpiony nowym - uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

To jednak nie koniec zmian, jakie dotyczą tego narzędzia informatycznego. Modyfikacji uległy również zasady rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz usług rozwojowych. W związku z tym warto zapoznać się z nową wersją Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych (link), ze szczególnym uwzględnieniem zmodyfikowanej Karty Podmiotu i Karty Usługi.

Wprowadzone zmiany umożliwiają rozpoczęcie procesu rejestracji podmiotów w oparciu o zapisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (link). Rejestracja w Bazie w oparciu o nowe zasady umożliwi świadczenie usług tym przedsiębiorcom, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji wszystkie podmioty zainteresowane świadczeniem usług za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Mamy przyjemność poinformować, że od 26 września do 4 października br. będzie można składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach Działań 10.2.2, 10.4.2 oraz 10.5 RPOWŚ. Pierwsze dwa działania umożliwią realizację projektów wsparcia aktywizacyjnego dla mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego miasto Kielce i 11 gmin ościennych. Projekty obejmą m.in. szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie połączone z profesjonalnym doradztwem zawodowym (Działanie 10.2.2), jak również dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Działanie 10.4.2).

Nową ofertę dla przedsiębiorców, którzy chcą inwestować rozwój kwalifikacji swoich pracowników, będzie stanowić Działanie 10.5. Zainteresowane tym mikro, małe i średnie firmy będą mogły starać się o refundację wydatków na podnoszenie kwalifikacji kadr nawet  do 80 % całkowitych kosztów. Aby wsparcie mogło ruszyć, WUP dokona  wyboru tzw. Operatora, który będzie kompleksowo “obsługiwał”  wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z pomocy. W regionie powstaje Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych – platforma, na której znaleźć będzie można certyfikowane propozycje szkoleń, usług doradczych, studiów podyplomowych i innycy form podnoszenia kwalifikacji. Przedsiębiorca, który zgłosi się do Operatora, będzie mogł skorzystać z bezpłatnej usługi doradczej, a Operator  przeprowadzi go przez cały proces realizacji usługi oraz zweryfikuje potencjalne możliwości w tym zakresie. W przypadku, gdy przedsiębiorca spełni wszystkie wymogi, Operator udzieli promesy przyszłej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Największe preferencje otrzymają przedsiębiorcy inwestujący w rozwój pracowników po pięćdziesiątym roku życia, pracowników o najniższych kwalifikacjach, a także firmy funkcjonujące w ramach strategicznych dla regionu obszarach działalności (m.in. branży metalowo – odlewniczej, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej, maszynowej, motoryzacyjnej oraz wydobywczej). O tym, jak duże znaczenie mają wysoki ekompetencje pracowników, coraz częściej przekonują się przedsiębiorcy borykający się ze znalezieniem ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Wraz ze spadającym bezrobociem trudności te będą narastać. Nowy system ułatwia i zachęca przedsiębiorców do inwestowania w obecnych pracowników.  Dzięki niemu będą mogli oni doskonalić kompetencje, a w razie konieczności – przekwalifikować się i zdobyć nowe umiejętności potrzebne pracodawcy.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w zakładce „Ogłoszenia i wyniki naborów” .

100 tysięcy złotych do wygrania w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju i Portal Interia.pl. Wystarczy nagrać film w którym  przedsiębiorca opowie o swoim biznesie lub pomyśle zrealizowanym dzięki środkom unijnym. Autor najciekawszego filmu zdobędzie nagrodę główną – 100 000 zł na promocję swojego pomysłu. Ponadto z nadesłanych filmików zostanie utworzona galeria wideo dostępna w Internecie. Co ciekawe – nagrody przewidziane są także dla autorów najciekawszych komentarzy.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/nakrec-sie-na-sukces-i-wygraj-100-tys-na-promocje-swojego-pomyslu/ oraz

http://funduszeeuropejskielubieto.interia.pl/konkursy/news-konkurs-nakrec-sie-na-sukces,nId,2227345.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 października 2015 roku.

Z najnowszych statystyk rynku pracy wynika, że bezrobocie w województwie świętokrzyskim nadal dynamicznie spada. Pojawiająca się coraz większa liczba ofert pracy oraz aktywne programy rynku pracy (między innymi uruchomienie kolejnej edycji programów unijnych obwarowanych wysoką efektywnością zatrudnieniową) mają ogromny wpływ na wzrost zatrudnienia. Tak dobrego wyniku, jaki występuje w okresie ostatniego półrocza, na świętokrzyskim rynku pracy jeszcze nie było. Poziom bezrobocia z miesiąca na miesiąc jest coraz niższy. Z planów zatrudnieniowych pracodawców oraz sygnałów płynących z rynku wynika, że tendencja ta powinna się utrzymać.

W lipcu tego roku spadła do rekordowo niskiego poziomu 11,1 procent a liczba bezrobotnych obniżyła się do poziomu nieznacznie przekraczającego 58,5 tys. To, jak znaczący jest spadek bezrobocia na przestrzeni ostatnich lat najlepiej ilustrują liczby. W stosunku do 2002 roku, w którym bezrobocie osiągnęło apogeum (ponad 137,6 tys. osób w lutym 2002 roku) z rejestrów świętokrzyskich urzędów pracy ubyło ponad 79 tys. osób bezrobotnych.

Zdecydowanie najczęstszym powodem wyłączenia z ewidencji są obecnie podjęcia pracy. Od początku roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy ponad 27,5 tys. ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. To o 6,3 tys. więcej, niż w roku ubiegłym. Zdecydowanie najwięcej ofert pochodzi z sektora prywatnego (78,7% wszystkich ofert). Świętokrzyskie urzędy pracy objęły w tym roku swoimi działaniami już blisko 18 tys. bezrobotnych – o prawie 33% więcej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

W zakładce „Świętokrzyski rynek pracy” na stronie internetowej naszego urzędu dostępne są najświeższe informacje o poziomie i strukturze bezrobocia. Zapraszamy do lektury.

Planujesz wyjazd do pracy za granicę? Chciałbyś poznać warunki życia i pracy w danym kraju?
Skorzystaj z czatu z doradcą EURES z wybranego kraju.

Na Europejskim Portalu Mobilności zawodowej EURES https://ec.europa.eu/eures/public/pl/chat-with-eures-advisers masz możliwość skontaktowania się z doradcami EURES z różnych krajów UE/EOG.

W każdy piątek wybrani doradcy EURES udzielać będą informacji o możliwości podjęcia zatrudnienia w Europie, założenia własnej firmy oraz innych tematów związanych z zatrudnieniem.
Pytania można zadawać w języku angielskim, niemieckim i francuskim oraz w języku kraju, z którego pochodzi doradca EURES.

Polscy doradcy EURES dostępni są w każdy roboczy dzień tygodnia w godzinach:
poniedziałek godz. 9.00-11:00
wtorek godz. 10.00-11:00
środa godz. 12.00-14:00
czwartek godz. 11.00-13:00
piątek godz. 13.00-15:00

Strona 15 z 18

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton