Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Kursy, szkolenia, staże – startują nowe nabory bezrobotnych po 30-stce z naszego województwa. Na aktywizację pozostających bez pracy przeznaczone zostało 9 764 437,63 zł. Podpisanie umów z realizatorami wyłonionymi w drodze konkursowej w ramach Działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego umożliwiło otwarcie naborów uczestników do projektów.

Z kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje skorzystać mogą wyłącznie osoby długotrwale bezrobotne, które ukończyły 30 lat. Aby przystąpić do projektu należy zgłosić się bezpośrednio do realizatora. Miejsc wystarczy dla co najmniej 617 uczestników. Poniżej znajduje się lista instytucji realizujących projekty: Lista Realizatorów

Szczegółowe informacje na temat nowych projektów przekazane zostały 17 lipca br. na konferencji prasowej z udziałem Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik. Beneficjenci odebrali ponadto z rąk Pani Wicemarszałek podpisane umowy. Wicedyrektor WUP Teodora Jagiełło podkreśliła znaczenie wieloletniego doświadczenia w realizowaniu projektów nakierowanych na aktywizację bezrobotnych przez beneficjentów wyłonionych w konkursie. W trakcie konferencji przedstawiono również najświeższe doniesienia ze świętokrzyskiego rynku pracy, między innymi stan bezrobocia oraz zapotrzebowanie na pracowników w określonych zawodach.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat na rok szkolny 2019/2020.

Do OHP przyjmowana jest w szczególności młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej pochodząca z obszarów wiejskich oraz z rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem wymagająca i poszukująca opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia zawodu.

Wykwalifikowana kadra pomoże każdemu uczestnikowi uzupełnić wykształcenie oraz doradzi w zaplanowaniu kariery zawodowej.

Uczestnicy OHP realizują zarówno kształcenie teoretyczne (w szkołach branżowych), jak i praktyczne (u pracodawców oraz w warsztatach szkoleniowych OHP).

Najbardziej potrzebujący mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostek stacjonarnych, w których zapewnione mają bezpłatną całodobową opiekę wychowawczą, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są w każdej z jednostek Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz znajdują się na stronie internetowej: www.swietokrzyska.ohp.pl

I.    PRZEPISY PRAWNE

1. Pytania i porady prawne Państwowej Inspekcji Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.

Porady w formie ustnej udzielane są w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, pok. 311 (III p.) w godzinach:

 • w poniedziałek: w godz. od 800 do 1800
 • od wtorku do piątku: w godz. od 800 do 1500

Porady telefoniczne udzielane są w ramach infolinii Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy pod numerem telefonu:

dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 006

dla dzwoniących z telefonów komórkowych - 22 667 65

Pytania pisemne należy kierować za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
25-314 Kielce
 lub pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@kielce.pip.gov.pl

2. Kodeks Pracy

3. Prawo pracy – pierwsze kroki” Warszawa 2018 Wydawnictwo Państwowej Inspekcji Pracy

4. ,,Prawo pracy. Informator dla pracodawcy” Warszawa 2018 Wydawnictwo Państwowej Inspekcji Pracy  

5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817)

6. Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to system informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. ISAP jest częścią Systemu Informacyjnego Sejmu.

7. INFOR.pl - to największy polski portal zawierający  aktualne informacje na temat warunków zatrudnienia i świadczenia pracy (akty prawne - porady ekspertów - interpretacje – narzędzia)

8. Portal informacyjny dotyczący prawa pracy. Źródło informacji na temat przepisów prawnych, procedur postępowania zawiera również wzory dokumentów. www.kodeks-pracy.org


II.    WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY/ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

1. Niezbędnik pracownika – wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (publikacje i ulotki):

 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
 • Potrącenia z wynagrodzenia
 • Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Zakaz konkurencji
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Prawa pracownika w zakresie BHP
 • Obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
 • Rozwiązywanie umów o pracę
 • Praca w wakacje
 • Podnoszenie kwalifikacji
 • Nadgodziny w praktyce
 • Niepełnosprawny pracownik
 • Zwolnienia grupowe
 • Urlopy
 • Ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • Stop dyskryminacji
 • Mobbing
 • Prawo pracy – pierwsze kroki

Wyżej wymienione publikacje dostępne są na stronie internetowej:
https://www.pip.gov.pl/pl/niezbednik-pracownika/wydawnictwa/18808.niezbednik-pracownika-wydawnictwa.html

2. PRAWO - materiały informacyjne Państwowej Inspekcji  Pracy.

Publikacje z tego obszaru pogrupowane zostały zagadnieniami:

 • Zatrudnienie
 • Urlopy
 • Prawa i obowiązki
 • Czas pracy
 • Urlopy 
 • Stres
 • Mobbing i dyskryminacja
 • Szczególne grupy pracowników:
  - Kierowcy
  - Młodociani
  - Tymczasowi
  - Rodzice
  - Cudzoziemcy
  - Niepełnosprawni
  - Delegowani
  - Społeczni inspektorzy pracy

Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej:
https://www.pip.gov.pl/pl/wydawnictwa/79625,wydawnictwa-pip.html

3. BHP - materiały informacyjne Państwowej Inspekcji  Pracy.

Publikacje z tego obszaru pogrupowane zostały zagadnieniami:

 • Budownictwo – karty
 • Budownictwo -  broszury
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Sprzęt roboczy
 • Transport
 • Służba zdrowia
 • Rolnictwo
 • Piekarnie
 • Leśnictwo
 • Obróbka drewna
 • Przetwórstwo mięsa
 • Pracownik biurowy

Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej:
https://www.pip.gov.pl/pl/wydawnictwa/79625,wydawnictwa-pip.html

4. Legalność zatrudnienia materiały informacyjne Państwowej Inspekcji  Pracy.  Publikacje z tego obszaru pogrupowane zostały zagadnieniami:

 • Legalność zatrudnienia
 • Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej:
https://www.pip.gov.pl/pl/wydawnictwa/79625,wydawnictwa-pip.html

5. INNE PUBLIKACJE:

Strona 1 z 26

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo