Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

NOWI CZŁONKOWIE WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY

Wojewódzka Rada Rynku Pracy – organ opiniodawczo – doradczy Marszałka Województwa w zakresie polityki rynku pracy – w dniu 10 października br. zyskała ośmiu nowych członków. Rozszerzenie składu Rady, jak podkreśla Wicemarszałek Województwa Renata Janik, to wynik zwiększania zakresu współpracy Samorządu Województwa z partnerami rynku pracy.

Gratulacje od Aleksandry Marcinkowskiej – Dyrektor WUP oraz akty powołania z rąk Elżbiety Korus – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej otrzymali: Dorota Ciołak – przedstawiciel organizacji związkowej pracodawców, Arkadiusz Szostak – przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, Michał Zatorski – przedstawiciel organizacji przedsiębiorców, Konstanty Kamionka – przedstawiciel organizacji pracodawców, Marek Banasik – przedstawiciel organizacji pracodawców, Bożentyna Pałka-Koruba – przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, Małgorzata Berbeś-Piórkowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy oraz Jarosław Kaczmarek, jako przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Nowi członkowie, reprezentując m.in. organizacje związkowe i rolnicze, podmioty edukacji ustawicznej oraz organizacje pozarządowe, będą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz rozwoju zasobów ludzkich naszego regionu. Wojewódzka Rada Rynku Pracy liczy obecnie 24 członków.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo