Wydrukuj tę stronę

WRZEŚNIOWY SPADEK BEZROBOCIA W ŚWIĘTOKRZYSKIM

Powrócił trend spadkowy bezrobocia w naszym regionie. Liczba zarejestrowanych w świętokrzyskich urzędach pracy spadła we wrześniu o 397 i wynosi obecnie 40.725 osób. Spadek bezrobocia zanotowano w 11 powiatach, natomiast wzrost nastąpił w powiecie jędrzejowskim, ostrowieckim oraz włoszczowskim. Na przestrzeni ostatniego roku bezrobocie w regionie zmniejszyło się o 5% (2.163 osoby).

Wrzesień upłynął pod znakiem rosnącej liczby ofert pracy, zgłaszanych do powiatowych urzędów pracy w całym województwie. We wrześniu pracodawcy zgłosili 2.436 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (o 311 więcej, niż w sierpniu). Zapotrzebowanie na pracowników wciąż jest bardzo wysokie; od początku roku pracodawcy zgłosili do urzędów 24.708 ofert.

Dobre wieści płyną również z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na przestrzeni ostatniego miesiąca, liczba bezrobotnych w całym kraju zmniejszyła się o 13.700. Obecnie w Polsce zarejestrowanych pozostaje 852.400 bezrobotnych i liczba ta jest najniższa od 30 lat.

Systematycznej poprawie ulegają również warunki płacowe. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w II kwartale br. 4.839 zł i jest o 254 zł. wyższe, niż przed rokiem. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto wciąż występuje w sektorze budownictwa - 5.258 zł. oraz w przemyśle - 5.157 zł. Najniższe pozostaje w sektorze zakwaterowania i gastronomii - 3.788 zł.