Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

PANI ALEKSANDRA MARCINKOWSKA – NOWĄ DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

Spotkaniem ze wszystkimi pracownikami, swoją pracę na stanowisku Dyrektora WUP zainaugurowała w dniu 21 sierpnia br. Pani Aleksandra Marcinkowska. Udział w spotkaniu wzięła Wicemarszałek Województwa Pani Renata Janik, nadzorująca z ramienia Zarządu Województwa działalność WUP oraz wdrażanie programów ukierunkowanych na zatrudnienie i rozwój społeczny regionu. „Nadchodzące miesiące mają strategiczne znaczenie z punktu widzenia planowania i realizacji działań w obszarze zatrudnienia”. Rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w tym obszarze strategicznym ma charakter kluczowy”  - powiedziała podczas spotkania Pani Wicemarszałek podkreślając gruntowną wiedzę i doświadczenie menadżerskie Pani Dyrektor Aleksandry Marcinkowskiej w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego i polityk rozwojowych. Kierowany dotychczas przez Panią Dyrektor Departament Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim, bezpośrednio nadzorował wdrażanie przez nasz Urząd Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.  „Do działań w obecnej perspektywie dołącza planowanie rozwoju zasobów ludzkich na nowy okres programowania. Jestem przekonana, że wspólnymi siłami podołamy najbardziej ambitnym wyzwaniom i otworzymy się na nowe kierunki – powiedziała podczas powitania z pracownikami nowa Dyrektor WUP.

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo