Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

RYNEK PRACY, PRACODAWCY I PROFILE PROWADZONEJ PRZEZ NICH DZIAŁALNOŚCI

I. SYTUACJA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

- koniunktura gospodarcza
- statystyki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach:

 • poziom bezrobocia,
 • barometr zawodów,
 • monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych,
 • badanie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje,
 • badania i analizy rynku pracy.


II. PRACODAWCY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM.

 1. najwięksi pracodawcy, profile działalności,
 2. lista 100 największych świętokrzyskich firm
 3. świętokrzyskie firmy o najwyższej rentowności, zatrudnieniu, osiągające największy zysk,
 4. największe firmy w branżach (budowlanej, usługowej, produkcyjnej, spożywczej)

Inkubatory przedsiębiorczości
 
III. NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY. Informacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 

IV. ARTYKUŁY, RAPORTY I OPRACOWANIA DOTYCZĄCE RYNKU PRACY

 1. Raport o stanie województwa świętokrzyskiego za 2018 r.
 2. Kieleccy pracodawcy w oczach osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Raport z badań przeprowadzonych wśród klientów indywidualnych Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach w okresie od listopada 2018 do stycznia 2019 roku
 3. Pierwsze kroki na rynku pracy 2018. Polska edycja badania studentów i absolwentów. Raport Deloitte 2018r.
 4. Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra - na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Magdalena Jelonek, Dariusz Szklarczyk, Anna Balcerzak–Raczyńska
 5. Diagnoza potrzeb edukacyjnych branży budowlanej w województwie świętokrzyskim w zakresie szkolnictwa   zawodowego. Raport 7
 6. Czy pracodawcy będą zatrudniać? Prognozy zatrudnienia na lata 2015-2025
 7. Rynek pracy, edukacja kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań.
 8. Edukacja osób starszych uwarunkowania trendy metody. Opracowanie Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.
 9. Niepełnosprawni na rynku pracy 2018r. 
 10. Rozwijanie talentów. Ścieżki kariery dla osób z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym.

1.    Raporty i badania dotyczące rynku pracy:

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo