Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA 2019

Zapraszamy do przekazywania opinii i uwag na temat projektu Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019. Dokument powstał w oparciu o działania zgłoszone przez Wojewódzki i Powiatowe Urzędy Pracy oraz szerokie grono instytucji działających na rzecz rozwoju rynku pracy. Ewentualne sugestie i uwagi prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres p.lulek@wup.kielce.pl w terminie do 12 lutego bieżącego roku. Zapraszamy do lektury.

 

Świętokrzyski Plan Działań na rok 2019 - Projekt

 

spdhandelzielonaPowrotyohpstrzałka logo