Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

W dniu 11 grudnia br. (poniedziałek), o godzinie 10.30 odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie utworzenia nowych kierunków kształcenia zawodowego w szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego, co do ich zgodności z potrzebami rynku pracy (o ile wpłyną stosowne wnioski szkół).
2. Realizacja zadań finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
3. Okresowe sprawozdanie z wykonywania zadań ustawowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.
4. Informacja o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim.
5. Sprawy różne.

handel zielona ohp wrota logo buton