Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

W dniu 14 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Kielcach.

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli harmonogram posiedzenia. Pierwszym punktem obrad było wydanie opinii w sprawach dotyczących utworzenia nowych kierunków kształcenia w szkołach z terenu województwa świętokrzyskiego. Członkowie WRRP rozpatrzyli łącznie 44 wnioski złożone przez dyrektorów 13 szkół.

Rada pozytywnie zaopiniowała utworzenie nowych kierunków kształcenia w następujących szkołach:

  1. w Zespole Szkół nr 2 w Chęcinach,
  2. w Zespole Szkół nr 8 w Nowej Słupi,
  3. w Zespole Szkół nr 3 w Chmielniku,
  4. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  5. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu,
  6. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach,
  7. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie,
  8. w Zespole Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego w Kielcach,
  9. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego
    w Busku – Zdroju,
  10. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Papieża Polaka Jana Pawła II w Koprzywnicy,
  11. w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu,
  12. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu,
  13. w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy pozytywnie oceniła sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w roku 2016 - podejmując Uchwałę nr 67/2017 oraz racjonalność gospodarowania środkami Funduszu Pracy, w tym przeznaczonymi na aktywizację zawodową bezrobotnych za rok 2016 (Uchwała nr 68/2017 i nr 69/2017).

Uczestnicy obrad zapoznali się również z realizacją zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników – działania sieci EURES oraz z „Informacją o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim w maju 2017 r.”

handel zielona ohp wrota logo buton