Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

WŁOSI Z WIZYTĄ W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY

Siedemnastoosobowa grupa samorządowców z Piemontu odwiedziła 3 kwietnia nasz urząd w ramach wizyty studyjnej. Włosi trafili do nas prosto z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie spotkali się z przedstawicielami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. O specyfice gospodarczej naszego regionu kształtującej rynek pracy mówili Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Arkadiusz Piecyk oraz Kierownik Zespołu Komunikacji i Promocji Urzędu – Paweł Lulek. Największe zainteresowanie Gości wzbudziły charakterystyczne cechy świętokrzyskiego rynku pracy, do których należą m.in. znaczne rozwarstwienie poziomu bezrobocia między północą i południem, kwestie demograficzne, sprawy dotyczące osób młodych. Napędem gospodarki polskich regionów było wejście naszego kraju do Unii Europejskiej. Od tego momentu obserwujemy stały, systematyczny spadek bezrobocia – podkreślał w trakcie spotkania Dyrektor Arkadiusz Piecyk. Europejski Fundusz Społeczny pozwala na aktywizację osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Mając tak znaczące środki na walkę z bezrobociem dokładamy starań, by konsumować je jak najefektywniej, dostrzegając potrzeby wszystkich grup społecznych.


W końcowej części wizyty, Goście mieli okazję zapoznać się z pracą naszego urzędu na poszczególnych stanowiskach. Spotkali się także z naszym doradcą Eures Przemysławem Kowalczykiem, który zaprezentował wdrażane przez nas standardy międzynarodowego pośrednictwa pracy.

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton