Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl
header icon bip

POSZKODOWANI PRZEZ FIRMĘ ENTERPRISE INVESTMENT OTRZYMAJĄ WSPARCIE DOTACYJNE W INNYCH PROJEKTACH

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, których dotknęły konsekwencje rozwiązania umowy z firmą ENTERPRISE INWESTMENT Zarządzanie Ryzkiem Katarzyna Książek, Wojewódzki Urząd Pracy zaproponował rozwiązanie umożliwiające kontynuację wsparcia projektowego. Dotyczy ono uczestników projektu w ramach Działania 10.4 RPOWŚ, w ramach którego 45 osób miało otrzymać dotację na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Dzięki rozszerzeniu zakresu realizacji dwóch innych projektów, realizowanych przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową oraz Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, osoby, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania, otrzymają wsparcie dotacyjne oraz wsparcie pomostowe.

Przypominamy, że rozwiązanie umów na dofinansowanie projektów z podmiotem ENTERPRISE INWESTMENT Zarządzanie Ryzkiem Katarzyna Książek wynikało bezpośrednio z winy realizatora. W trosce o prawidłowość wydatkowania środków publicznych, Wojewódzki Urząd Pracy rozwiązał umowy z tym wykonawcą w trybie natychmiastowym, a cała dokumentacja projektu została zabezpieczona. Dzięki temu poszkodowani uczestnicy mogą kontynuować udział w projekcie u innych beneficjentów, zachowując ciągłość wsparcia.

spdhandelzielonaohpwrotalogo buton