Strona główna > Komunikaty > Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie PDF Drukuj Email

Fundusz zaspokaja roszczenia pracownicze do wysokości nieprzekraczającej łącznie za okres jednego miesiąca kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ogłaszanego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub jego wielokrotności.

Obecnie aktualne przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2015 r. wynosi 4.066,95 zł.