Wojewódzki Urząd Pracy
25-561 Kielce, ul. Witosa 86
tel. (41) 364-16-00
fax (41) 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl

Kontakt dla mediów i spis telefonów urzędu.

 

Osoba upoważniona do kontaktów z mediami w zakresie udostępniania informacji na temat działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
Paweł Lulek
Kierownik Zespołu ds. Informacji, Promocji Urzędu
i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy

p.lulek@wup.kielce.pl

tel. 41 36 41 641
tel. 41 36 41 622

 

ul. Wincentego Witosa 86
25-561
Kielce
Świętokrzyskie
Kielce
413641600
wup@wup.kielce.pl
9591457717
292346746
Nabywca:
Województwo Świętokrzyskie,
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 959-15-06-120,

Odbiorca i płatnik dowodu: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

handel zielona ohp wrota logo buton