Strona główna
Komunikaty

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 31.03.2014 r. wyniosła 90.619 osób, w tym: 

16.689 bezrobotnych do 25 roku życia (18,4%)
42.439 bezrobotnych kobiet (46,8%)
50.586 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,8%)
78.264 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (86,4%)
12.355 bezrobotnych z prawem do zasiłku (13,6%)
4.880 bezrobotnych niepełnosprawnych   (5,4%)

Stopa bezrobocia na koniec lutego 2014 roku osiągnęła poziom 17,1% 

Konsultacje doradców zawodowych w WBP PDF Drukuj Email

 

graficzka

Dzięki spotkaniu z doradcą możesz:

  • zdiagnozować predyspozycje i zainteresowania zawodowe za pomocą testów,
  • wybrać odpowiedni zawód,
  • przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny),
  • skutecznie zaprezentować się u przyszłego pracodawcy, wykorzystując techniki autoprezentacji oraz znajomość pytań/odpowiedzi, które mogą pojawić się w trakcie rozmowy,
  • uzyskać informacje związane z podejmowaniem pracy poza granicami kraju,
  • omówić każdy ważny dla Ciebie temat z zakresu życia zawodowego.

 

Osoby zainteresowane konsultacją dokumentów aplikacyjnych prosimy o zabranie CV oraz listu motywacyjnego na spotkanie z doradcą.

 

 
Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego PDF Drukuj Email

Wojewódzki Urząd Pracy przekazuje do realizacji Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty w dniu 13 marca 2013 przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14. Uwzględnia on priorytetowe kierunki działań realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia i szerokie grono partnerów rynku pracy. Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 jest zgodny z założeniami Krajowego Planu Działań na lata 2012 – 2014, Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 oraz Europejską Strategią Zatrudnienia jako elementem wdrażania strategii Europa 2020.

Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014

 
„Wracam na rynek pracy – co muszę wiedzieć” PDF Drukuj Email

W dniu 21 lutego 2014r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeprowadzili spotkanie w ramach informacji zawodowej grupowej nt. ,,Wracam na rynek pracy – co muszę wiedzieć”

Spotkanie skierowane było do osób bezrobotnych, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania rynku pracy oraz dowiedzieć się, jak skutecznie i z sukcesem odnaleźć na nim swoje miejsce.

Uczestnicy zapoznali się z aktualną sytuacją na świętokrzyskim rynku pracy, z zasadami, które rządzą rynkiem pracy, a także bieżącymi trendami i tendencjami, w tym zawodami nadwyżkowymi i deficytowymi. Zaprezentowane zostały także metody skutecznego poszukiwania pracy w kraju i za granicą. 

 
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia IV kadencji PDF Drukuj Email

W dniu 17 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia IV kadencji.

Członkowie Rady przyjęli harmonogram posiedzenia oraz Plan Pracy Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia na 2014 rok.

Wiodącym tematem było opiniowanie nowych kierunków kształcenia. W tej części obrad uczestniczyli przedstawiciele szkół, które wystąpiły z wnioskami do WRZ. Wojewódzka Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała utworzenie 32 kierunków kształcenia, m.in. w następujących zawodach: technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik rachunkowości, technik administracji, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, technik wiertnik, monter izolacji budowlanych, betoniarz-zbrojarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik transportu kolejowego, technik usług pocztowych i finansowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu, technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik rolnik.

001   002

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 31