Strona główna

Aktualne dane na temat bezrobocia w regionie

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 31.12.2014 r. wyniosła 75.434 osoby, w tym:  

13.895 bezrobotnych do 25 roku życia (18,4%)     65.777 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (87,2%)
36.581 bezrobotnych kobiet (48,5%)   9.657 bezrobotnych z prawem do zasiłku (12,8%)
42.446 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,3%)   4.344 bezrobotnych niepełnosprawnych  (5,8%)

 Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2014 roku osiągnęła poziom 14,2% 

NABÓR DO PRACY WAKACYJNEJ W NIEMCZECH W 2015 r. PDF Drukuj Email

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje o możliwości wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech w roku 2015. Dla województwa świętokrzyskiego przyznany został limit 10 miejsc.

O wakacyjne zatrudnienie u pracodawców niemieckich mogą ubiegać się:

  • studenci uczelni wyższych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów (jeden z druków wydawanych dla osób zainteresowanych ofertą) będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2015 r.,
  • w wieku od 18 lat,
  • deklarujący gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie wakacji.

Nadmienia się, iż nie będą akceptowane podania studentów, którzy mają życzenia, co do lokalizacji miejsca pracy.

W tym roku, nie ma wymagań językowych dla kandydatów. Kandydaci zaznaczają tylko właściwą rubrykę w podaniu Bewerbung 2015 o stopniu znajomości języka niemieckiego lub innego. Należy jednak mieć na uwadze, że szanse na pracę wakacyjną kandydata bez znajomości języka niemieckiego są minimalne.

Osoby spełniające powyższe kryteria winny zgłaszać się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, parter, pokój 10 w godzinach 7.30 – 15.30 celem zapoznania się ze szczegółowymi warunkami oferty oraz pobrania druków zgłoszeń. Komplet wymaganych dokumentów udostępniony został poniżej.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia wypełnionych dokumentów do Wojewódzkiego Urzędu Pracy upływa dnia 4 marca 2015 r.

Więcej…
 
Aktualizacja danych Instytucji Szkoleniowej na 2015 rok PDF Drukuj Email

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż wszystkie instytucje z terenu województwa świętokrzyskiego wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) winny poinformować Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w formie papierowej lub elektronicznej o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, tj. 2015.

Więcej…
 
Informacja o działalności Agencji Zatrudnienia za rok 2014 PDF Drukuj Email

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok poprzedni - w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013r., poz. 899).

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 38