Strona główna

Aktualne dane na temat bezrobocia w regionie

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 31.03.2015 r. wyniosła 78.154 osoby, w tym:  

13.890 bezrobotnych do 25 roku życia (17,8%)     67.652 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (86,6%)
37.141 bezrobotnych kobiet (47,5%)   10.502 bezrobotnych z prawem do zasiłku (13,4%)
43.905 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,2%)   4.592 bezrobotnych niepełnosprawnych  (5,9%)

 Stopa bezrobocia na koniec marca 2015 roku osiągnęła poziom 14,6% 

Konferencja pn. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy kluczem do rozwoju świętokrzyskich firm” w Filharmonii Świętokrzyskiej PDF Drukuj Email

„Krajowy Fundusz Szkoleniowy kluczem do rozwoju świętokrzyskich firm” – pod taką nazwą Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zorganizował konferencję poświęconą nowemu instrumentowi wsparcia, jakim jest KFS. Korzystać z niego mogą pracodawcy i ich pracownicy, dlatego na spotkanie przybyło wielu przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego. Gośćmi specjalnymi byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska, członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek oraz radni Sejmiku Województwa Małgorzata Stanioch i Krystian Jarubas.

Uroczystość otworzył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Arkadiusz Piecyk. Mówił o zmianach jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 25 lat w kontekście systemu przeciwdziałania bezrobociu. Szczególną uwagę zwrócił na nową formę wsparcia, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Daje on możliwość podnoszenia kwalifikacji zarówno pracodawcom jak i pracownikom.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wup.kielce.pl/#sigProGalleriac0521b5cb0

Do KFS w swoim powitaniu nawiązała także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska. Podkreślała, że jest to bardzo znacząca reforma, jakiej do tej pory jeszcze nie było. Ponieważ jest to nowa forma wsparcia utworzona po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należy o niej jak najwięcej mówić – dodała.

Członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski zwrócił uwagę, że nowe reformy oraz reorganizacje trzeba wprowadzać na początku nowego okresu programowania. Ważne, aby wiedzę i środki umieli przełożyć na możliwość pozyskiwania znaczących kwot, które zmienią obraz gospodarki – podkreślał.

Wystąpienia tematyczne rozpoczął Prezes Zarządu EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Tadeusz Pęczek. Opowiedział o tym jak ważne jest doskonalenie pracowników i podnoszenie im kwalifikacji. Wskazywał jak dobierać kadrę, aby firma mogła osiągnąć sukces. Wiele miejsca poświęcił zagadnieniom dotyczącym zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa czy też kapitału intelektualnego. Przedstawił również jakie wymogi musi spełniać osoba, która chce być przedsiębiorcza. Zachęcał do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, bo jest to element niezbędny do utrzymania się na rynku pracy.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wup.kielce.pl/#sigProGalleriae21bddca40

O możliwościach jakie daje Krajowy Fundusz Szkoleniowy opowiedziała Anna Stelmach - kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Ponadto uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji na temat zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie świętokrzyskim, oraz o formach wsparcia dla osób bezrobotnych i pracodawców w świetle ubiegłorocznej nowelizacji ustawy. Mówili o tym odpowiednio: Anna Jastrzębska, kierownik Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Roman Białek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku - Kamiennej.

Konferencje podsumował Członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek. Duży nacisk kładł na współpracę między wieloma sektorami – wtedy skuteczniej można walczyć z bezrobociem. Rynek pracy jest obszarem interdyscyplinarnym - krzyżuje się tu wiele dziedzin nauki. Ważne, że staramy się wspólnie rozwiązywać ten ważny problem, jakim jest dziś bezrobocie. Dodał, że aby rynek pracy był stabilny, musi być odporny na czynniki zewnętrzne. Piotr Żołądek podziękował władzom samorządowym za pracę i wkład w rozwój lokalnych rynków pracy.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.
Patronat medialny obięły: TVP Kielce, TV Świętokrzyska, Echo Dnia oraz Radio Fama, RMF Maxxx i Radio ZET Gold

 
NIE PŁAĆ ZA POŚREDNICTWO PRACY! SZUKAJĄC PRACY BĄDŹ OSTROŻNY! PDF Drukuj Email

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o działalności nielegalnych pośredników pobierających opłaty bez zapewniania miejsc pracy, Wojewódzki Urząd Pracy ostrzega przed pochopnym podejmowaniem decyzji o wyjeździe za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia.

Oszuści podszywający się pod legalnie działające na rynku agencje zatrudnienia zamieszczają oferty pracy, które służą jedynie wyłudzeniu pieniędzy od nieświadomych osób. Działające zgodnie z przepisami prawa agencje zatrudnienia winny posiadać wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia potwierdzony stosownym certyfikatem. Wykaz legalnie działających agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl O dodatkowe informacje pytaj w wojewódzkim i powiatowych urzędach pracy. Wyjazd do pracy za granicę powinien być zawsze decyzją starannie przemyślaną, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów i rozczarowań.

Informacje o działalności nielegalnych pośredników pracy należy zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy oraz na Policję lub do prokuratury.

Więcej…
 
RUSZA III EDYCJA KONKURSU „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013” PDF Drukuj Email

Konkurs organizuje Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich. Skierowany jest do realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL. Patronat honorowy objęła Minister Infrastruktury i Rozwoju – Maria Wasiak.

Ideą Konkursu, na wzór lat ubiegłych, jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane
w obszarze polityk sektorowych PO KL.

Dodatkowo nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane w materiale informacyjno – promocyjnym przygotowanym przez Organizatora we współpracy z przedstawicielami nagrodzonych projektów, a także będą przedstawione na jego stronie internetowej lub stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU, W TYM REGULAMIN DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ KIW 

Termin składania zgłoszeń trwa do 27 kwietnia 2015 roku. 

 
IX Targi „Praca Kariera Rozwój” PDF Drukuj Email

W dniu 1 kwietnia 2015r. odbyły się  IX Targi „Praca Kariera Rozwój” adresowane do studentów i absolwentów szkół wyższych. Organizatorami byli AIESEC Oddział Lokalny Kielce, Urząd Marszałkowski oraz Targi Kielce SA. W tym roku nasz urząd aktywnie włączył się w ich organizację poprzez prowadzenie warsztatów oraz stoiska informacyjno – doradczego.

001   002

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 30