Strona główna

Aktualne dane na temat bezrobocia w regionie

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 30.04.2015 r. wyniosła 74.885 osób, w tym:  

12.982 bezrobotnych do 25 roku życia (17,3%)     64.882 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (86,6%)
36.129 bezrobotnych kobiet (48,2%)   10.003 bezrobotnych z prawem do zasiłku (13,4%)
41.897 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,9%)   4.563 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,1%)

 Stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2015 roku osiągnęła poziom 14,1% 

Termin składania wniosków o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia PDF Drukuj Email

W związku z planowanym w III dekadzie czerwca br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć nowy kierunek kształcenia w szkole prosimy o składanie Wniosków o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 - w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12 czerwca 2015 r. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

 
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP prowadzi rekrutację młodzieży na rok szkolny 2015/2016 PDF Drukuj Email

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach informuje o naborze do jednostek opiekuńczo – wychowawczych OHP realizujących działania na terenie województwa świętokrzyskiego. Rekrutacją objęta jest młodzież posiadająca opóźnienia edukacyjne, która ma problemy z realizacją obowiązku szkolnego lub nauki. Wsparcie OHP polega na objęciu jej opieką wychowawczą i socjalną, umożliwieniu uzupełniania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy i przygotowaniu do kształcenia ustawicznego, promującego naukę przez całe życie.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza młodzież w wieku 15 – 18 lat do realizacji nauki w gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy oraz w zasadniczej szkole zawodowej.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.swietokrzyska.ohp.pl oraz w jednostkach OHP.

Osobą do kontaktu w siedzibie ŚWK OHP w Kielcach jest Kamila Odzimkowska – specjalista ds. organizacji kształcenia zawodowego, tel. 41/ 200 17 55, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
URZĘDY PRACY PODPISAŁY UMOWY NA REALIZACJĘ PROGRAMU DLA MŁODYCH PDF Drukuj Email

001Ponad 5,5 tys. osób do 30 roku życia zostanie zaktywizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W dniu 25 maja w siedzibie WUP dyrektorzy wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podpisali umowy na realizację Programu. Łączna kwota przeznaczona na realizację działań wynosi 45 994 500 złotych.

Przypomnijmy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój to kluczowe narzędzie wsparcia młodych na rynku pracy. Celem Programu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia z kategorii NEET, czyli takich, które nie pracują, nie uczą się oraz nie szkolą się w formie pozaszkolnej. W ciągu czterech miesięcy osobom młodym zapewniona zostanie wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Wskazany okres czterech miesięcy liczony jest: w przypadku osób do 25 roku życia od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a dla osób powyżej 25 roku życia - od dnia przystąpienia do projektu.

W każdym projekcie obligatoryjnie pojawią się instrumenty rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia i pomocy w określeniu ścieżki zawodowej, tj.: identyfikacja potrzeb oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, czyli ustalenie profilu pomocy i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania.

Wysoka jakość zatrudnienia zostanie zagwarantowana poprzez zapewnienie, że uczestnikom projektów PUP będą przedstawiane wyłącznie oferty spełniające poniższe warunki:

· w przypadku stosunku pracy – oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy,
· w przypadku umowy cywilnoprawnej – oferta pracy na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,
· w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące (umowy o dzieło) – wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

002   003

 
“Zrozumieć Seniora” – innowacyjne podejście do aktywizacji osób po pięćdziesiątce PDF Drukuj Email

Rezultaty wdrażania projektu innowacyjnego "Zrozumieć seniora", zagadnienia dotyczące starzenia się ludności Europy i Polski a także konsekwencje zmian demograficznych z punktu widzenia zleceniodawcy i realizatora szkoleń - to główne tematy konferencji podsumowującej projekt  realizowany przez Grupę Doradczą Projekt. Środki na realizację pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a całe przedsięwzięcie zrealizowano na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. O potrzebie  aktywnego starzenia się, podczas powitania gości, mówił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk. Podkreślał, że osoby 50 + to szczególna grupa, na potrzeby której należy zwrócić szczególną uwagę przygotowując szkolenia mające na celu aktywizacje lub utrzymanie się na rynku pracy.

Projekt "zrozumieć seniora" ruszył  w 2011 roku, a uczestniczyło w nim ponad 300 osob 50+ z terenu województwa świętokrzyskiego.

Projekt składał się z kilku etapów. Jednym z podstawowych było wypracowanie metod nauczania osob 50+. Powstał także specjalny poradnik dla instytucji szkoleniowych. Z kolei na podstawie badań wyznaczono obszary w których istniało zapotrzebowanie na przeszkolenie osób powyżej 50 roku życia. Okazało się, że najbardziej potrzebne jest nabycie umiejętności z obsługi komputera, księgowości i spawania. Ważnym z elementów realizacji projektu było szkolenie dla trenerów osób 50+. Doskonalono na nim umiejętności stosowania metod i technik edukacyjnych wobec osób 50+. Duzy nacisk położony był na kwestie dotyczące problemów psychologicznych i percepcji osób powyżej 50 roku życia. Łącznie w projekcie przeszkolone zostały 302 osoby nieaktywne zawodowo.

Zagadnienia o rynku pracy i konsekwencjach zmian demograficznych z punktu widzenia zleceniodawcy i realizatora szkoleń przedstawił Wiceprezes Grypy Doradczej Projekt Wiesław Zaleszczuk. Szczegółowe informacje na temat projektu, wypracowanych rezultatów i metod znajdują się na stronie internetowej projektu http://www.gdp-krakow.pl/

Podziękowania za zaangażowanie w realizację projektu otrzymali Dyrektorzy  i przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy

.Arkadiusz Piecyk Dyrektor WUP   Uczestnicy konferencji   Wiesław Zaleszczuk - W-ce Prezes Grupy Doradczej Projektu

 
Spotkanie informacyjne nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego PDF Drukuj Email

Wystąpienie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu PracyW dniu 13 maja 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził spotkanie informacyjne nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego odpowiadając na prośbę Pani Elżbiety Drogosz, Przewodniczącej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Świętokrzyskiego. 

Uczestnikami byli przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców.

Pan Arkadiusz Piecyk, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dokonał otwarcia, powitał przybyłych uczestników i przedstawił program spotkania.

Poruszono zagadnienia z zakresu m.in.:

  • zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie świętokrzyskim w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy,
  • Krajowego Funduszu Szkoleniowego – nowego instrumentu wsparcia pracodawców i ich pracowników,
  • bezzwrotnej pomocy finansowej na ochronę miejsc pracy dla przedsiębiorców ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Więcej…
 
Spotkanie informacyjne pt. „Wyjazd do pracy za granicą – o czym należy pamiętać!” PDF Drukuj Email

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym i wzmożonym zainteresowaniem sezonową pracą za granicą, w dniu 11 maja br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu pracownicy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeprowadzili spotkanie informacyjne pt. „Wyjazd do pracy za granicą – o czym należy pamiętać!”

Prowadzący przekazali studentom planującym wyjazd zarobkowy za granicę informacje z zakresu podejmowania legalnej i bezpiecznej pracy za granicą, korzystania z usług Europejskich Służb Zatrudnienia EURES i prywatnych agencji pośrednictwa pracy, aktualnej sytuacji na europejskich rynkach pracy oraz przepisów koordynacji zabezpieczenia społecznego (m.in. zasady ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych po pracy za granicą, transfery zasiłków dla bezrobotnych).

P1060231   P1060235

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 32