Strona główna

Aktualne dane na temat bezrobocia w regionie

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 28.02.2015 r. wyniosła 80.355 osób, w tym:  

14.598 bezrobotnych do 25 roku życia (18,2%)     69.413 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (86,4%)
38.340 bezrobotnych kobiet (47,7%)   10.942 bezrobotnych z prawem do zasiłku (13,6%)
45.243 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (56,3%)   4.615 bezrobotnych niepełnosprawnych  (5,7%)

 Stopa bezrobocia na koniec lutego 2015 roku osiągnęła poziom 15,0% 

WUP zawarł pierwszą umowę w ramach zlecania usług aktywizacyjnych PDF Drukuj Email
003Umowa podpisana w dniu 21 marca br. przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z agencją Industry Personel Services Spółka z o.o. dotyczy realizacji działań mających doprowadzić do podjęcia i utrzymania przez osoby bezrobotne odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej. Zlecanie usług aktywizacyjnych, wprowadzone ubiegłoroczną nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pozwala zaangażować partnerów zewnętrznych w realizację działań wspierających osoby bezrobotne.
W ramach umowy zaktywizowanych zostanie 800 osób długotrwale bezrobotnych z powiatów: sandomierskiego (300 osób), staszowskiego (250 osób) i włoszczowskiego (250 osób), dla których ustalony został II albo III profil pomocy. Są to osoby oddalone od rynku pracy, dlatego potrzebują kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego. Obowiązkiem realizatora będzie utworzenie w Sandomierzu, Staszowie i Włoszczowie Punktów Obsługi Osób Bezrobotnych. W realizację przedsięwzięcia włączone są także Powiatowe Urzędy Pracy z każdego z w/w powiatów, które będą prowadzić rekrutacje osób bezrobotnych w celu skierowania ich do projektu.
Celem projektu jest aktywizacja bezrobotnych, czyli doprowadzenie do podjęcia odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej i utrzymanie zatrudnienia lub własnego biznesu przez okres łącznie minimum 180 dni. 
 
002   001
 
DO WYGRANIA STAŻE W SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA PDF Drukuj Email

Jeszcze tylko kilka dni pozostało na zgłoszenie się do konkursu pn. „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas", organizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Do wygrania płatne staże w spółkach Skarbu Państwa. Konkurs skierowany jest do absolwentów polskich uczelni. Najlepsi zdobędą doświadczenie zawodowe w prestiżowych firmach w największych spółkach z udziałem Skarbu Państwa, liderów w branżach: energetycznej, petrochemicznej, wydobywczej, zbrojeniowej i finansowej.

Pierwszym etapem w drodze o staż jest wypełnienie ankiety (https://rp.pl/msp-pracuj-dla-nas/public/index.php) sprawdzającej ogólne umiejętności absolwentów, która została przygotowana w oparciu o rozwiązania stosowane w procesach naboru prowadzonych przez firmy rekrutacyjne. Pod uwagę będzie także brana ocena uzyskana z obrony pracy magisterskiej. W ten sposób zostaną wyłonieni najlepsi, których w drugim etapie konkursu spółki zaproszą na rozmowy kwalifikacyjne. Spośród tych osób wybrani zostaną laureaci konkursu, którzy odbędą płatne staże w spółkach Skarbu Państwa.

Dla najlepszego Laureata Konkursu - staż sześciomiesięczny, płatny minimum 2 500 zł brutto miesięcznie, za zajęcie kolejnych miejsc - staże trzymiesięczne, płatne minimum 2 000 zł brutto miesięcznie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2015 roku.
Szczegóły na stronie http://www.msp.gov.pl/pl/pracuj-dla-nas/zasady-konkursu/29402,Zasady-konkursu.html

 
ZAPRASZAMY NA REGIONALNE TARGI PRACY PDF Drukuj Email
View the embedded image gallery online at:
http://www.wup.kielce.pl/#sigProGalleria9e6c97f38d

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie zapraszają na Regionalne Targi Pracy, które odbędą się w dniu 30 marca 2015 r. (poniedziałek) w godz. 10.00-13.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49.

Więcej…
 
NIE PŁAĆ ZA POŚREDNICTWO PRACY! SZUKAJĄC PRACY BĄDŹ OSTROŻNY! PDF Drukuj Email

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o działalności nielegalnych pośredników pobierających opłaty bez zapewniania miejsc pracy, Wojewódzki Urząd Pracy ostrzega przed pochopnym podejmowaniem decyzji o wyjeździe za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia.

Oszuści podszywający się pod legalnie działające na rynku agencje zatrudnienia zamieszczają oferty pracy, które służą jedynie wyłudzeniu pieniędzy od nieświadomych osób. Działające zgodnie z przepisami prawa agencje zatrudnienia winny posiadać wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia potwierdzony stosownym certyfikatem. Wykaz legalnie działających agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl O dodatkowe informacje pytaj w wojewódzkim i powiatowych urzędach pracy. Wyjazd do pracy za granicę powinien być zawsze decyzją starannie przemyślaną, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów i rozczarowań.

Informacje o działalności nielegalnych pośredników pracy należy zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy oraz na Policję lub do prokuratury.

Więcej…
 
XVIII Ogólnopolskie Targi Pracy w Kielcach PDF Drukuj Email

W dniu 17 marca 2015r. w halach wystawienniczych Targów Kielce odbyły się XVIII Ogólnopolskie Targi Pracy zorganizowane przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach oraz Targi Kielce. Inicjatywa ta była skierowana do osób bezrobotnych i poszukujących pracy zainteresowanych podjęciem pracy, odbyciem stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych. W Targach uczestniczyli pracodawcy z regionu i kraju oraz instytucje publiczne przybliżające osobom zainteresowanym kwestie związane z poszukiwaniem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, prawem pracy, zakładaniem spółdzielni socjalnych oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

View the embedded image gallery online at:
http://www.wup.kielce.pl/#sigProGalleria3b443e2154

Więcej…
 
Nowy wykaz zawodów PDF Drukuj Email

Informujemy, iż Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 249/15 z dnia 11 marca 2015 r. określił wykaz zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim. Przedmiotowa uchwała została opublikowana 17 marca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z roku 2015, poz. 916.

Więcej...

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 29