Strona główna

Komunikaty

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 30.06.2014 r. wyniosła 79.516 osób, w tym: 

14.213 bezrobotnych do 25 roku życia (17,9%)
38.373 bezrobotnych kobiet (48,3%)
43.703 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,0%)
69.274 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (87,1%)
10.242 bezrobotnych z prawem do zasiłku (12,9%)
4.420 bezrobotnych niepełnosprawnych   (5,6%)

Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2014 roku osiągnęła poziom 14,8% 

Unijne wsparcie dla zwalnianych pracowników oświaty PDF Drukuj Email

 IGP9613 small540 pracowników oświaty zwolnionych po 31 grudnia 2012 roku oraz zagrożonych utratą pracy skorzysta z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy rozstrzygnął konkurs i zakończył już negocjacje poprzedzające podpisanie umowy na realizację projektu z kielecką firmą Multiedukator.

Na konferencji prasowej zorganizowanej przez WUP, obok Prezesa Michała Bilskiego, oceni byli także Partnerzy Projektu: Elżbieta Drogosz, Prezes Kieleckiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Halina Siemaszko – Prezes Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Postępujące zwolnienia w oświacie nie są skutkiem przejściowych trudności gospodarczych lecz przede wszystkim dekoniunktury demograficznej – mówił gospodarz konferencji Dyrektor WUP Arkadiusz Piecyk. W latach 2005 – 2013 w naszym regionie ubyło 197 szkół a liczba uczniów zmniejszyła się o blisko 25%. Naturalną więc konsekwencją jest spadek liczby pracowników oświaty. Projekt, który wybraliśmy spośród 15 innych wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs, jest pierwszym tak dużym przedsięwzięciem dedykowanym zwalnianym pracownikom oświaty. Chcemy, by stał się on częścią szerszego systemu łagodzącego skutki nieuchronnych zwolnień w oświacie w nadchodzących latach  – dodał Dyrektor Arkadiusz Piecyk.

W ramach projektu do wyboru będzie szereg kierunków szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych. Obok kierunków wskazanych przez Realizatora, takich jak m.in. Gerontologia Społeczna, Animator Kultury, Doradztwo Zawodowe i Coaching Kariery, będzie możliwe dokonanie własnego wyboru studiów lub szkoleń, od0powiiadającego indywidualnym potrzebom uczestników. Dla 75 osób przewidziano bezzwrotne dotacje w kwocie 40 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, połączone ze wsparciem pomostowym i prawno – biznesowym, ułatwiającym prowadzenie firmy w pierwszym okresie działalności. Wartość projektu wynosi 6 milionów złotych.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu mieszczącym się w siedzibie firmy Multiedukator w Kielcach, ul. 1 Maja 134/1, tel. 41 371 21 45.

 IGP9624 small   IGP9603 small

 
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia IV kadencji PDF Drukuj Email

W dniu 30 czerwca 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia IV kadencji.

Więcej…
 
WUP ZAOFEROWAŁ POMOC INWESTOROWI TWORZĄCEMU NOWE MIEJSCA PRACY PDF Drukuj Email

1Inauguracja inwestycji mającej przynieść 1.000 nowych miejsc pracy w naszym regionie była tematem konferencji prasowej, która odbyła się 1 lipca br. w gabinecie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Gośćmi Marszałka Adama Jarubasa byli m.in. Urszula Langer - Prezes Zarządu firmy Nemex, Cezary Tkaczyk – prezes Starachowickiej Strefy Ekonomicznej, na terenie której ulokowano inwestycję, Członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, Burmistrz Połańca Jacek Tarnowski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Arkadiusz Piecyk. Przypomnijmy – warszawska firma Nemex podpisała umowę na lokalizację na terenie Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „c” w Połańcu zakładu produkującego m.in. prefabrykaty dla budownictwa. Zgodnie z zawartą umową, do końca 2016 roku inwestor ma zatrudnić co najmniej 1.000 pracowników.

Z satysfakcją i radością przyjęliśmy informację o tak dużej inwestycji. Deklarujemy jednocześnie daleko idącą współpracę z inwestorem – firmą NEMEX w zakresie efektywnego wykorzystania dostępnych narzędzi zatrudnieniowych i pomocowych. Mamy tu na myśli przede wszystkim ułatwienie dostępu do środków Funduszu Pracy, jakimi dysponują Powiatowe Urzędy Pracy obsługujące teren inwestycyjny oraz przyległe powiaty – zadeklarował Dyrektor Arkadiusz Piecyk. Pragniemy ponadto wykorzystać nowe narzędzia, jakie przyniosła ostatnia nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia. Zważywszy na fakt, iż współpraca ta będzie długofalowa, po podjęciu niezbędnych ustaleń, proponujemy stworzenie programu regionalnego, który może zostać zrealizowany we współpracy z powiatowymi urzędami pracy w Busku – Zdroju, Kazimierzy Wielkiej, Opatowie, Pińczowie, Sandomierzu oraz Staszowie. Proponujemy, by działania uruchomione w ramach programu regionalnego były realizowane w ścisłej współpracy z firmą NEMEX. W interesie urzędów pracy jest kierować środki na aktywizację do tych podmiotów, które gwarantują najwyższą efektywność zatrudnieniową – podkreślał Dyrektor WUP.

Refundację kosztów doposażenia stanowisk pracy, trójstronne umowy szkoleniowe, staże, bony stażowe i zatrudnieniowe to niektóre z narzędzi, jakimi obecnie dysponują powiatowe urzędy pracy wspierając powstawanie nowych miejsc pracy. Dobór form wsparcia, w przypadku zainteresowania ze strony inwestora, może zostać dokonany w toku dalszych ustaleń. Wojewódzki Urząd Pracy nie ma możliwości bezpośredniego prowadzenia działań aktywizacyjnych kierowanych do osób bezrobotnych, a tym samym wspierać i refundować ich szkolenie i zatrudnienie, stąd też konieczne jest zaangażowanie Powiatowych Urzędów Pracy i zainicjowanie przez nie właściwych działań. Deklarujemy gotowość pełnienia roli koordynatora w tym zakresie.

2  3

 
ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA WUP PDF Drukuj Email
mianowanie-01  mianowanie-02
Pan Arkadiusz Piecyk z dniem 1 lipca 2014 r. został powołany na stanowisko Dyrektora WUP, dotychczas pełnił funkcję Wicedyrektora ds. Polityki Rynku Pracy.

Z wykształcenia politolog ze specjalnością samorządową – absolwent Wydziału Zarządzenia i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie. Studia podyplomowe w zakresie Public Relations w instytucjach rynku pracy ukończył na Wydziale Nauk Społecznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
W publicznych służbach zatrudnienia pracuje od czerwca 2004 roku.

Cieszy się dużym uznaniem gminnych, powiatowych i wojewódzkich władz samorządowych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy za osiągnięcia w zakresie kreowania lokalnej polityki rynku pracy oraz bardzo aktywną działalność społeczną.

Podejmuje wiele cennych inicjatyw, mających znaczący wpływ na poprawę sytuacji na rynku pracy i promocję zatrudnienia.

Odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę za odpowiedzialne wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej oraz wieloletni staż w publicznych służbach zatrudnienia.

Pan Arkadiusz Piecyk ma 36 lat, jest żonaty, ma dwoje dzieci. Czas wolny stara się poświęcać rodzinie, lubi też jazdę 
na rowerze, pracę na działce i majsterkowanie.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 32