Strona główna

Aktualne dane na temat bezrobocia w regionie

Liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim według stanu na 31.07.2015 r. wyniosła 67.326 osób, w tym:  

11.119 bezrobotnych do 25 roku życia (16,5%)     58.281 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (86,6%)
34.030 bezrobotnych kobiet (50,5%)   9.045 bezrobotnych z prawem do zasiłku (13,4%)
37.654 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (55,9%)   4.269 bezrobotnych niepełnosprawnych  (6,3%)

 Stopa bezrobocia na koniec lipca 2015 roku osiągnęła poziom 12,8% 

Spotkanie z beneficjentami w Wojewódzkim Urzędzie Pracy PDF Drukuj Email

spotkanie wup27 i 28 sierpnia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyły się spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponad stu przedstawicieli potencjalnych realizatorów wysłuchało prezentacji na temat ogólnych założeń projektów, zasad składania wniosków, finansowania projektów, grup docelowych czy też obowiązku prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych.

Ze strony potencjalnych beneficjentów najczęściej pojawiały się pytania dotyczące wysokości wkładu własnego czy też klasyfikowania grup do których kierowana jest pomoc. Uczestnicy spotkania otrzymali wyjaśnienia dotyczące definiowania kim jest: osoba bierna zawodowo, osoba o niskich kwalifikacjach czy długotrwale bezrobotna.

Wyjaśnione zostały także wątpliwości potencjalnych realizatorów co do przystępowania do partnerstwa oraz możliwej maksymalnej liczby składanych wniosków przez jednego realizatora. Kilka pytań dotyczyło udzielania bezzwrotnych dotacji i wkładu własnego uczestników projektów.

Do pobrania prezentacje omawiane na spotkaniu:

Zasady prowadzenia działań promocyjno – informacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014 - 2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalny Program Operacyjny

Zasady finansowania projektów realizowanych przez WUP w ramach PO WER i RPO WŚ

Przypominamy, iż odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości można uzyskać pod numerem telefonu 41 364 16 23 oraz 41 364 16 24. 

 
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia PDF Drukuj Email

W związku z planowanym w III dekadzie września br. posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia - dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zamierzających utworzyć nowy kierunek kształcenia w szkole prosimy o składanie Wniosków o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ul. Witosa 86 - w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11 września 2015 r. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

 
Internetowa Giełda Pracy - nabór ofert PDF Drukuj Email

www poprawionyZapraszamy Pracodawców do wzięcia udziału w Internetowej Giełdzie Pracy poprzez bezpłatne zgłoszenie oferty pracy na załączonym formularzu do dnia 10 września br. na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

IGP to skuteczny i sprawdzony sposób wsparcia Pracodawców w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry zgodnej z potrzebami firmy. Korzyścią dla Państwa firmy będzie możliwość bezpłatnego pozyskania kandydatów do pracy, wybór osób do rozmów kwalifikacyjnych spośród dużej liczby poszukujących pracy.

Formularz zgłoszenia oferty do IGP

 

 
OGŁASZAMY PIERWSZE KONKURSY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PDF Drukuj Email

1922387541fbf7cdb23eInformujemy, że w dniu 7 sierpnia 2015 roku ogłaszamy konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy:

  • Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe), dotyczące wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.
  • Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe), dotyczące zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i odchodzące z rolnictwa oraz dotyczący wzrostu liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

Zasady prowadzenia naboru wniosków, niezbędne dokumenty i informacje znajdują się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy pod adresem http://rpows.wup.kielce.pl/ . Serdecznie zapraszamy

 
ŚWIĘTOKRZYSKIE PROJEKTY NA KONFERENCJI MINISTERSTWA PRACY PDF Drukuj Email

Obrazek 2Najciekawsze pomysły wspierające zatrudnienie osób po pięćdziesiątce w naszym regionie zyskały duże uznanie podczas konferencji, jaką zorganizowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 31 lipca w Lublinie. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz mazowieckiego. Wojewódzki Urząd Pracy wytypował najbardziej oryginalne i skuteczne projekty, jakie udało się zrealizować zarówno w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak też ze środków Funduszu Pracy.

  

Więcej…
 
PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY GÓRNO ZAPOZNANO Z POMOCĄ NA ROZWÓJ KADR PDF Drukuj Email

20150729 104955O możliwościach korzystania ze wsparcia finansowego, jakie daje Krajowy Fundusz Szkoleniowy informowali pracownicy WUP podczas spotkania z przedsiębiorcami z terenu gminy Górno. W dniu 29 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie grupa lokalnych przedsiębiorców została zapoznana z zasadami ubiegania się o środki na kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników, wysokością dofinansowania ze względu na wielkość firmy oraz priorytetami wydatkowania środków w bieżącym roku. Przedstawione zostały także praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie kształcenia, sposób i termin jego rozpatrywania, warunki umowy zawieranej między urzędem pracy a pracodawcą, a także zasady rozliczania wydatków poniesionych na kształcenie.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 35